Wat is consumentenrecht?

‘De consument is een particulier persoon die een overeenkomst sluit met een beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij’. Het is een algemene opvatting dat de consument een zwakkere positie heeft dan deze beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij. Het consumentenrecht bevat dan ook alle rechtsregels ter bescherming of ter versterking van de positie van de consument.

Waarin kan Van Beek De Klerk Juristen u adviseren en begeleiden?

Hieruit kunt u al opmerken dat het consumentenrecht enorm omvattend en lastig te beschrijven is. Ter verduidelijking enkele onderwerpen waarbinnen Van Beek De Klerk Juristen thuis is:

  • Koopovereenkomsten

– het product wordt niet op tijd of niet geleverd
– het product vertoont gebreken of voldoet niet aan de verwachtingen
– er doen zich problemen voor ten aanzien van de garantie

Dit omvat ook ‘koop op afstand’; de verkoper en u hebben elkaar nooit in levende lijve ontmoet.

Denk aan: koop via internetwinkels, via postorderbedrijven, via advertenties in kranten en tijdschriften en telefonische bestelmogelijkheden via reclamespotjes.

  • De afname van een dienst

Een ander verricht hierbij werk voor u. Denk aan werkzaamheden verricht door: advocaten, makelaars, notarissen, schilders en hoveniers.

U betaalt voor een inspanningsverplichting of zoals bij de schilder of hovenier voor een bepaald resultaat. Wanneer u niet tevreden bent over de inspanning of het resultaat dan kunt u de dienstverlener aanspreken op het niet nakomen van zijn of haar verplichtingen.

Mocht u twijfelen of uw zaak het consumentenrecht raakt, leg uw situatie dan kosteloos en geheel vrijblijvend aan Van Beek De Klerk Juristen voor via ons contactformulier.

Situaties uit de praktijk van Van Beek De Klerk Juristen

Hierbij enkele voorbeelden uit onze praktijk.

De heer K. heeft onlangs een vloer van laminaat uitgezocht bij een bekende winkelier voor vloerbedekkingen ter waarde van € 600,=. Het personeel in de winkel adviseerde een bepaald type ondervloer waarmee de heer K. akkoord is gegaan. Na het leggen vertoonde de vloer al snel gebreken. Er ontstonden kieren tussen de laminaatplanken. Gebleken was dat de kieren ontstonden door gebruik te maken van een verkeerd type ondervloer. De heer K. was van mening dat de winkel een verkeerd advies had verstrekt en dus aansprakelijk gehouden moest worden voor de schade die was ontstaan aan de vloer. De winkelier stelde niet aansprakelijk te zijn. De heer K. heeft hierop Van Beek De Klerk Juristen ingeschakeld. Wij hebben er voor gezorgd dat er kosteloos een nieuwe vloer werd geleverd en gelegd in de woning van de heer K..

De heer R. was reeds in het bezit van een spelcomputer die één maand na het verstrijken van de garantietermijn niet meer functioneerde. Het ging om een fout in de hardware. De fabrikant van de spelcomputer gaf aan dat de garantietermijn was verstreken. Van Beek De Klerk Juristen mengden zich in deze kwestie. Wij waren van mening dat er een ‘ondeugdelijk product’ was geleverd aangezien het hier een constructiefout betrof. De spelcomputer werd na onze bemoeienis kosteloos gerepareerd.