Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht regelt hoe, wanneer en waarom overeenkomsten tot stand komen, waar aan voldaan moet worden om van een geldige overeenkomst te spreken en wat er gebeurt als een overeenkomst niet goed wordt nageleefd.

Iedereen sluit overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan: het kopen van een fiets, het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het afsluiten van een telefoonabonnement enzovoort. Eigenlijk is iedere afspraak die mensen en/of bedrijven met elkaar maken een overeenkomst. Wat nu als een overeenkomst niet wordt nagekomen? Uw fiets wordt niet geleverd? Hetgeen gekocht voldoet niet aan de verwachtingen of er is sprake van een gebrek?

Waarin kan Van Beek De Kerk Juristen u adviseren en begeleiden?

Van Beek De Klerk Juristen adviseert u graag over het contractenrecht. Ook helpen wij u om nakoming af te dwingen. Dit doen wij zowel voor personen als bedrijven. Daarnaast toetsen wij bestaande overeenkomsten en adviseren wij over eventuele knelpunten, onjuistheden en aanpassingen. Tot slot mag u ons ook vragen overeenkomsten en voorwaarden voor u op te stellen die voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.