Letselschade

slachtoffer

Bent u slachtoffer van een ongeval? Is een ander schuldig aan het ontstaan van het ongeval? Dan regelen wij kosteloos een schadevergoeding voor u. Wij verhalen namelijk uw schade inclusief onze kosten voor rechtsbijstand op de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

werkgever

Bent u werkgever? Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt door de schuld van een ander? Wij verhalen voor u het nettoloon, de re-integratiekosten en Arbokosten. Daarnaast claimen wij de door ons gemaakte kosten voor rechtsbijstand bij de verzekeraar van de veroorzaker. De verhaalsactie is dus kosteloos voor u.

Sociaal Zekerheidsrecht

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV? Indien het UWV u in het gelijk stelt dan worden onze kosten voor rechtsbijstand (gedeeltelijk) vergoed.

Ook indien u een Rechtsbijstandverzekering heeft kan het zo zijn dat onze kosten volledig worden vergoed. Het Europees Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat u recht heeft op juridische bijstand naar keuze. Wel dient er sprake te zijn van een gerechtelijke- of administratieve procedure. Het begrip administratieve procedure wordt ruim uitgelegd. Hieronder valt ook een bezwaar- of beroepsprocedure richting UWV.

Leg vrijblijvend uw situatie aan ons voor via het contactformulier. Wij vertellen u dan of wij u kosteloos van dienst kunnen zijn.

Tarief

€ 220,= per uur exclusief BTW