Bent u slachtoffer van een ongeval en lijdt u schade? Dan regelen wij kosteloos een schadevergoeding voor u.

Wat is letselschade?

Letselschade is voor ons een combinatie van fysieke-, emotionele- en financiële schade.

Wat zijn de gevolgen van letselschade?

Bent u betrokken bij een ongeval (verkeersongeval, bedrijfsongeval, een ongeval veroorzaakt door een dier, tijdens een sport- en spelsituatie of een onveilig product)? Dan heeft deze gebeurtenis (veroorzaakt door een ander) ingrijpende gevolgen voor uw dagelijks leven. U heeft (financiële)zorgen, pijnklachten en u bent onzeker over de toekomst. Wat velen zich niet realiseren is dat naast de fysieke schade (lichamelijke klachten) er ook sprake is van emotionele- en financiële schade. De gevolgen van een ongeval zetten uw ‘wereld op zijn kop’. U weet niet of/en wanneer u herstelt en u kunt niet doen wat u normaal gesproken op een dag doet. Dit kan begrijpelijkerwijs lijden tot zorgen, slapeloosheid en angst. Tot slot heeft een ongeval financiële gevolgen. Loopt u inkomen mis doordat u nu niet kunt werken? Maakt u medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoed? Moet u anderen vragen om hulp in de huishouding, voor klussen in huis en/of het tuinonderhoud?

Van Beek De Klerk Juristen helpt u dan graag verder. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Dit zodat u kunt focussen op herstel!

Hoe gaat Van Beek De Klerk Juristen voor u te werk?

Van Beek De Klerk Juristen is specialist op het gebied van letselschade. Wij houden ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade, GOMA en de Richtlijnen van de Letselschade Raad.

Lees hier meer over.

 

 

 

 

Wij maken gebruik van het volgende stappenplan:

  • Stap 1: Kosteloos adviesgesprek 

Leg uw situatie kosteloos aan ons voor. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op of laat uw gegevens achter via het contactformulier.

  • Stap 2: Verzamelen informatie ongeval  

U stuurt ons een kopie van het Europees Schadeformulier en andere documenten waaruit de toedracht van het ongeval blijkt. Denk bijvoorbeeld aan foto’s en getuigenverklaringen.

Download gratis een Europees Schadeformulier.

  • Stap 3: Diensten 

Wij laten u binnen veertien dagen weten of wij u kosteloos kunnen bijstaan. Ook vertellen wij u hoe de behandeling van uw letselschadezaak gaat verlopen.

  • Stap 4: Start letselschadezaak 

Wanneer u besluit van de rechtsbijstand van Van Beek De Klerk Juristen gebruik te maken dan vragen wij u een machtiging en/of opdrachtbevestiging te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat wij uw belangen mogen behartigen. Ook staat hierin duidelijk vermeld wat de kosten voor rechtsbijstand zijn. Indien wij kosteloos uw belangen behartigen dan staat dit hier ook in.

  • Stap 5: Intakegesprek 

Het intakegesprek vindt telefonisch of bij u thuis plaats. Wij verwachten niet van u dat u reist voor deze afspraak. De slachtoffers die wij bijstaan zijn meestal door de lichamelijke klachten niet in staat om te reizen. Daarnaast is het prettig om uw situatie uit te leggen in een vertrouwde omgeving eventueel met aanwezigheid van een goede vriend of familielid. Om die reden komen wij bij u thuis voor een intakegesprek. Wij spreken elkaar dan over het ongeval, uw lichamelijke klachten, de medische behandelingen, uw thuissituatie, uw gezinssituatie enzovoort. Dit om een goed beeld te krijgen van uw situatie, de gevolgen die het ongeval voor u heeft en uw financiële schade.

  • Stap 6: Aansprakelijkstelling

Wij stellen de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk. Wanneer de verzekeraar erkent dat haar verzekerde schuldig is aan het ontstaan van het ongeval dan vragen wij de verzekeraar om de betaling van een voorschot op uw schade. Wij willen namelijk niet dat u in financiële problemen komt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die u maakt voor fysiotherapie, medicijnen met een eigen bijdrage, hulp in de huishouding enzovoort. Met het voorschot kunt u deze kosten voldoen.

  • Stap 7: Herstel en dossierbehandeling  

Wij volgen uw herstel. Wij nemen iedere vier weken contact met u op om te informeren naar uw herstel, de medische behandelingen die u volgt en de kosten die u maakt. Daarnaast is het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Wij zorgen ervoor dat de gevolgen van het ongeval duidelijk omschreven staan in uw dossier. Ook brengen wij de verzekeraar hiervan op de hoogte.

Een enkele keer komt het voor dat de verzekeraar twijfelt of uw klachten wel het gevolg zijn van het ongeval. Dit is aan ons om aan te tonen. Wij doen dit met behulp van een medisch adviseur. Dit is een arts bekent met de afwikkeling van letselschadeschades. De medisch adviseur verzamelt informatie van uw behandelend artsen en therapeuten en schrijft een advies. Met dit advies kan worden aangetoond dat uw klachten zijn ontstaan door het ongeval.

  • Stap 8: Vaststellen schade

Wij maken een overzicht van uw schade. Denk bijvoorbeeld aan alle kosten die u door het ongeval heeft moeten maken (reiskosten, kosten voor medische behandelingen, medicijnen, huishoudelijk hulp, mantelzorg, reparatie van uw voertuig enzovoort), het gemis aan inkomen en een smartengeldvergoeding.

Een smartengeldvergoeding is een vergoeding voor pijn, hinder en ongemak. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de Richtlijnen van de Letselschade Raad en uitspraken van Rechters. De aard en ernst van uw klachten alsmede uw beperkingen spelen hierbij een rol.

  • Stap 9: Afwikkeling dossier

Wij doen de verzekeraar een voorstel tot afwikkeling van uw schade. Dit doen wij altijd in overleg met u. Dit afwikkelingsvoorstel wordt doorgaans niet meteen geaccepteerd door de verzekeraar. Er vindt vervolgens een onderhandeling tussen Van Beek De Klerk Juristen en de verzekeraar plaats. Uiteraard houden wij u op de hoogte van dit proces. Wanneer overeenstemming wordt bereikt dan ontvangt u een slotuitkering (schadevergoeding) op uw bankrekening van de verzekeraar. Hiermee is uw letselschadezaak afgewikkeld.