contract

De misverstanden van het 0-uren contract.

Onlangs kregen wij een vraag over het 0- uren contract. Wij hebben gemerkt dat zowel werkgevers als werknemers niet op de hoogte zijn van de juridische regels rondom het 0-uren contract. Om die reden staat het 0-uren contract deze maand centraal in onze blog.

Het 0-urencontract is een flexibel contract waarbij vooraf niet vast staat voor hoeveel uren de werknemer opgeroepen wordt om te komen werken. Voor werkgevers met een variƫrend werkaanbod is dit een prachtige oplossing.

Wij hebben alleen gemerkt dat veel werkgevers onterecht gebruik maken van het 0-urencontract. Bij hen heerst de opvatting dat zij op deze manier niet dezelfde lasten dragen als bij een tijdelijk arbeidscontract. Zij denken namelijk een werknemer op te kunnen roepen wanneer het hen uitkomt en op deze manier niet vast te zitten aan personeel. Dit is niet correct!

Wanneer een werkgever een werknemer stelselmatig oproept dan mag het niet zo zijn dat de werkgever deze werknemer ineens niet meer of voor minder uren oproept. Wanneer een werknemer drie maanden is opgeroepen dan mag hij/zij er vanuit gaan dat hij/zij recht heeft op het gemiddelde van het aantal gewerkte uren.

Bijvoorbeeld: u heeft drie maanden lang voor vierentwintig uren per week gewerkt dan mag u er vanuit gaan dat u een arbeidscontract heeft voor vierentwintig uren per week.

Dit betekent ook dat wanneer u ziek wordt op een dag waarop u normaliter zou gaan werken, uw werkgever deze dag (voor minimaal 70%) dient uit te betalen. Bent u de gehele week ziek dan dienen (minimaal 70%) de vierentwintig uren uitbetaald te worden.

Bent u werknemer en wordt u benadeeld door een werkgever? Neem dan kosteloos en geheel vrijblijvend contact op met Van Beek De Klerk Juristen. Wij vertellen u dan wat wij voor u kunnen betekenen. Ook maken wij dan een inschatting van onze kosten. Bent u werkgever en wenst u advies over uw arbeidscontracten ook u helpen wij graag verder!