Afbeelding aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsuitje

Is een werkgever aansprakelijk voor een ongeval ontstaan tijdens een bedrijfsuitje?

Bijna iedereen is op de hoogte van het feit dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die bij een werknemer ontstaat tijdens de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden. Een werkgever is echter niet aansprakelijk wanneer er aangetoond kan worden dat er voldoende maatregelen zijn getroffen en aanwijzingen zijn gegeven om het ongeval te voorkomen. Met andere woorden; de werkgever heeft aan zijn zorgplicht voldaan. Ook is er geen aansprakelijkheid wanneer het ongeval is ontstaan door opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van de werknemer zelf.

Maar hoe zit het nu met een ongeval ontstaan tijdens een bedrijfsuitje? Is de werkgever dan ook aansprakelijk? De activiteit maakt over het algemeen geen onderdeel uit van het takenpakket van de werknemer. Daarnaast vindt het bedrijfsuitje geregeld op een andere locatie dan op de werkplek en buiten werktijd plaats. Ook worden er vaak evenementenbureau’s ingeschakeld om het bedrijfsuitje te organiseren want, hoe uitdagender hoe beter! We bezoeken met het bedrijf de kartbaan, de lasergame, het paintballveld of de escaperoom maar deze activiteiten zijn niet zonder risico! Wat als er tijdens deze activiteit een ongeval ontstaat. Bent u als werkgever dan aansprakelijk?

In de meeste gevallen wel! Ook tijdens een bedrijfsuitje op locatie en buiten werktijd heeft u als werkgever een verantwoordelijkheid. Al hangt de mate van verantwoordelijkheid af van de specifieke omstandigheden van het geval. Een Rechter zal bijvoorbeeld meewegen of een werknemer (sociaal) verplicht was om deel te nemen aan het bedrijfsuitje, de risico’s behorende bij de activiteit nagaan en beoordelen of u uw zorgplicht bent nagekomen. Ook van belang kan zijn het al dan niet bestaan van een aansprakelijkheidsverzekering.

Bent u gewond geraakt tijdens een bedrijfsuitje en wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Wij staan u graag bij. Bent u werkgever en verwacht u een schadeclaim van een werknemer? Ook u helpen wij graag verder.