fietser

Bent u als fietser of voetganger betrokken geraakt bij een verkeersongeval?

Is ook een gemotoriseerd voertuig bij dit ongeval betrokken?

Als u de vragen met “JA” heeft beantwoord dan is hoogstwaarschijnlijk artikel 185 WVW op uw kwestie van toepassing. Maar wat betekent dit wetsartikel nu voor u?

Dit artikel zorgt ervoor dat u als zwakkere verkeersdeelnemer wordt beschermd en sneller uw schade vergoed krijgt. Daarnaast kan het zelfs zo zijn dat u (een gedeelte van) uw schade vergoed krijgt wanneer:

  • er geen botsing of aanraking heeft plaatsgevonden;
  • u een verkeersfout maakt.

Bijvoorbeeld wanneer u met uw fiets afremt omdat u denkt dat de automobilist niet op tijd stil staat om u voorrang te verlenen. Er vindt geen aanraking plaats maar door de plotselinge remactie valt u alsnog van uw fiets. Ook dan is de automobilist aansprakelijk voor uw schade.

Daarnaast is de automobilist ook aansprakelijk wanneer u een verkeersfout maakt. U had bijvoorbeeld voorrang moeten verlenen. U denkt nog even snel over te kunnen steken. U maakt een inschattingsfout en er vindt een aanrijding plaats. Zelfs dan krijgt u in de meeste gevallen een gedeelte van uw schade vergoed. Dit omdat de wetgever van mening is dat een automobilist meer verantwoordelijkheid heeft in het verkeer.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat kinderen onder de veertien jaar dankzij dit wetsartikel nog eens extra beschermd worden in het verkeer.

Is uw kind bijvoorbeeld in uw woonwijk aan het fietsen en rijdt hij/zij tegen een automobilist aan. Dan wordt in de meeste gevallen de schade volledig vergoed.

Wilt u hier meer over weten? Leg uw situatie dan kosteloos en vrijblijvend voor via het contactformulier op onze website.