Heeft u een Rechtsbijstandverzekering? Ook dan kan Van Beek De Klerk Juristen u kosteloos bijstaan. Het Europees Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat u recht heeft op juridische bijstand naar keuze. Dit betekent dat uw Rechtsbijstandsverzekeraar onze kosten voldoet. Wel dient het dan te gaan om een gerechtelijke- of administratieve procedure. Het begrip administratieve procedure kan ruim worden uitgelegd. Een bezwaarschriftprocedure (bijvoorbeeld tegen UWV) kan hier ook onder vallen.