foto blog incassokosten

De blog van dit kwartaal gaat over het te laat betalen van een factuur en de te vorderen incassokosten. De blog is zowel voor bedrijven als consumenten interessant. Wanneer mag je als bedrijf incassokosten in rekening brengen? Het is namelijk erg vervelend wanneer jouw factuur niet op tijd wordt voldaan. Aan de andere kant vergeten we allemaal wel eens op tijd een factuur te betalen. Wanneer komt dit je als consument duur te staan en moet je incassokosten voldoen? Welk bedrag aan incassokosten mag er in rekening worden gebracht? Mogen er daarnaast ook nog andere kosten in rekening worden gebracht voor het innen van de vordering? De blog van dit kwartaal geeft antwoord op deze vragen.

Aanmaning

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt dat wanneer een klant (consument) uw factuur niet op tijd betaalt er eerst een schriftelijke aanmaning verstuurd moet worden. Dit wordt ook wel de WIK-brief genoemd. Voor het versturen van deze brief mag u nog een kosten in rekening brengen. U verstuurt deze brief pas wanneer de betalingstermijn is verstreken. Vergeet in de brief niet te vermelden:

  • Dat de consument 14 dagen te de tijd heeft om de factuur te betalen en
  • de incassokosten die u in rekening brengt wanneer de betaling wederom uitblijft.

Hoogte incassokosten

De WIK bepaalt ook de hoogte van de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden. Over de eerste € 2.500,= is dit bijvoorbeeld 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,=.

Mogen er nog andere kosten in rekening gebracht worden?

Nee, er mogen in principe geen andere kosten in rekening gebracht worden. Posten als administratiekosten, dossierkosten, kosten voor debiteurenbezoek, kosten voor het treffen van een betalingsregeling etc. mogen niet in rekening gebracht worden! Deze kosten worden geacht te zijn meegenomen in het bedrag aan incassokosten.

Tips

Dus, ontvangt u als consument een eerste aanmaning met daar bovenop kosten dan hoeft u deze niet direct te voldoen. Bij een eerste aanmaning mogen deze kosten niet in rekening gebracht worden. Ontvangt u na het verstrijken van de termijn genoemd in de aanmaning een nieuwe factuur met incassokosten en administratiekosten dan betaalt u slechts de incassokosten. Controleer ook altijd even of de incassokosten niet te hoog zijn.

Wij hopen dat u deze informatie en tips als nuttig heeft ervaren. Van Beek De Klerk Juristen is ook thuis op het gebied van het consumentenrecht. Heeft u vragen en/of een conflict neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.