Smartengeld

Wat is nu eigenlijk smartengeld?

Dit is een vraag die mij vaak gesteld wordt bij de behandeling van letselschadezaken. Mijn antwoord is altijd dat een smartengeldvergoeding een vergoeding is voor de pijn, het leed en de hinder die iemand heeft geleden.

Wanneer kan er smartengeld geclaimd worden?

Wanneer een ander aansprakelijk is voor de schade dan kan er smartengeld geclaimd worden.

Wanneer stellen we het smartengeld vast?

Het smartengeld stellen we pas vast aan het einde van een letselschadetraject. Dit is wanneer een slachtoffer is hersteld of wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Soms is herstel namelijk niet mogelijk.

Hoe bepalen we de hoogte van het smartengeld?

De hoogte van het smartengeld hangt af van bepaalde factoren zoals:

  • de aard en ernst van het letsel;
  • de duur van het herstel,
  • de invloed op het algemeen dagelijks leven en
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt er doorgaans gekeken naar rechterlijke uitspraken. De belangrijkste uitspraken worden verzameld in de Smartengeldgids. Deze wordt uitgegeven door de ANWB en ligt vaak in de ANWB winkels voor inzage. Neemt u eens een kijkje!

Aangezien het vaststellen van het smartengeld erg complex is adviseren wij u altijd bij te laten staan door een letselschade deskundige.