Wat is sociaal zekerheidsrecht?

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen of recht op sociale voorzieningen hebben. Wanneer één van deze situaties bij u speelt dan krijgt u over het algemeen met een wirwar aan wet- en regelgeving te maken. Daarnaast is het voor u vaak onduidelijk bij welke instantie u moet zijn. Dit zorgt voor onzekerheid tijdens een moeilijke periode waarin u doorgaans financieel afhankelijk bent.

Waarin kan Van Beek De Klerk Juristen u adviseren en begeleiden?

Van Beek De Klerk Juristen adviseert u en begeleidt u op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Aanvragen van een WW-uitkering
  • Aanvragen WIA-uitkering
  • Aanvragen van een Bijstandsuitkering
  • Aanvragen van studiefinanciering,
  • Aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Aanvragen van een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Toetsen van beslissingen van overheidsinstanties
  • In bezwaar en beroep gaan tegen beslissingen van de uitvoeringsinstanties (bijvoorbeeld UWV, Gemeenten en andere overheidsinstanties)

Leg uw situatie kosteloos en vrijblijvend aan ons voor via ons contactformulier. Wij vertellen u dan wat wij voor u kunnen betekenen en wat onze kosten zijn. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om onze kosten op de overheidsinstantie of uw rechtsbijstandverzekering te verhalen.